کود آلی پلت مرغیپلت مرغی 

مواد تشکیل دهنده:
N-P-K: 2-2-2
S= 3%
OM=40%
Ph= 7/5
دارای تائیدیه آب و خاک 
بسته بندی: ۲۵کیلویی
دانه بندی : پلت 4تا 6 میلیمتر 

مزایای استفاده : 
ـ استفاده بهینه از کود مرغ به عنوان یک ماده با ارزش جهت استفاده در کشاورزی
ـ مقدار مصرف و هدر رفت کمتر در مقایسه با کود مرغی فراوری نشده
ـ جلوگیری از آلودگی محیط زیست ناشی از مقادیر عظیم کود مرغ در کشور
ـ کمک بسزا به مرغداران برای تهیه بازار جدید جهت فروش کود مرغ و حل یکی از مشکلات مرغداری کشور
ـ کود مرغی پلت شده عاری از بذر علف های هرز و عوامل بیماری زا می باشد.
ـ مقداروطریقه مصرف کود مرغی پلت و غنی شده
ـ جلوگیری از ورود مقادیر قابل توجهی کود شیمیائی از خارج کشور در نتیجه صرفه جوئی ارزی.
ـ کمک به حفظ و زنده ماندن زمین های کشاورزی برای نسل بعد.
ـ اصلاح ساختار و بافت خاک های کشاورزی و جلوگیری از فرسایش خاک
ـ فاقد بذر علف های هرز و عوامل بیماری زا
ـ افزایش و بهبود کیفیت و کمیت محصول کشاورزی
ـ اصلاح فعالیت بیولوژیکی خاک
ـ افزایش مواد آلی خاک
ـ افزایش میکرو ارگانیزم های مفید خاک
ـ بهبود خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و حاصلخیزی خاک
ـ کم کردن جرم حجمی ظاهری و افزایش تخلخل و نفوذ پذیری خاک
ـ تیره کردن رنگ خاک و جذب انرژی بیشتر
ـ افزایش نگهداری آب خصوصاً در خاکهای شنی
ـ کاهش چسبندگی خاکهای رسی
ـ افزایش چسبندگی خاکهای شنی
ـ خاکPH کاهش موضعی
ـ اصلاح فعالیت بیولوژیکی خاک
- افزایش مواد آلی خاک
- افزایش میکرو ارگانیزم های مفید خاک
- بهبود خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و حاصلخیزی خاک 
- کم کردن جرم حجمی ظاهری و افزایش تخلخل و نفوذ پذیری خاک
- تیره کردن رنگ خاک و جذب انرژی بیشتر
- افزایش نگهداری آب خصوصاً در خاکهای شنی 
- کاهش چسبندگی خاکهای رسی
- افزایش چسبندگی خاکهای شنی
- کاهش موضعی ph خاک

به دلیل حضور آهک فعال در خاک های آهکی، زیادی بی کربنات در آب های آبیاری، کمی مواد آلی در خاک های باغی، مصرف غیر صحیح (پخش سطحی) کود در سایه انداز درختان و با عنایت به کمی تحرک اثر کودهای مصرفی، به ویژه کودهای فسفاته و سولفاته و عدم رعایت مصرف صحیح و بهینه کود و آب، درختان میوه در کشور عمدتاً دچار عدم تغذیه صحیح هستند. به همین دلیل روشن کود دهی درباغ های میوه اولویت خاص یافته است. یکی از بهترین و ساده ترین روش های درست کود دهی اعمال روش چال کود است

روش های استفاده از پلیت مرغی :
استفاده در زمان آماده سازی خاک در زراعت ، باغبانی
استفاده از روش چالکود بخصوص در باغات خاک در گلخانه ها
استفاده بصورت پخش در مزرعه و یا باغات و یا بصورت پخش در کرت ها و شیارهای کشت و یا در سایه انداز درختان میوه


کلیه حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای شرکت تعاونی یگانه یاران محفوظ است.